Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Legislatívne novinky

Ekonomický softvér pre online mzdové účtovníctvo, personalistiku, jednoduché a podvojné účtovníctvo.

Vyskúšajte Humanet zdarmazistite prečo Humanet

“Na Humanet sa môžem pripojiť nech som kdekoľvek. Účtovníctvo online mi veľmi uľahčuje moju prácu.”
- Henrieta, Bratislava

“Podnikateľ si vystaví faktúru a ja ju hneď v účtovníctve vidím. Zdieľanie účtovníctva nám šetrí množstvo času.”
- Zuzana, Žilina

“Podpora Humanetu je naozaj výnimočná. Rýchlosť, ochota a profesionalita sú veci, ktoré na nej oceňujem.”
- Jana, Poprad


Pozrite si video


Prečo používať online ekonomický a informačný systém Humanet.

Pozrieť cez YouTube

Aktuality
18.04.2014, Online účtovníctvo, online mzdy v. 4.05.1

Nová verzia online ekonomického a informačného systému prináša aktualizáciu štatistiky Úplné náklady práce ÚNP1-01 pre mzdy a personalistiku. ... viac

17.04.2014, Účtovný program

Moderný účtovný program dnes toho dokáže oveľa viac ako iba evidovať účtovníctvo alebo tlačiť faktúry. Online učtovný program prináša aj iné vylepšenia ako iba nové funkcie, tlače a exporty. ... viac

16.04.2014, Tvorba opravných položiek

Účtovná jednotka je povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku. ... viac

15.04.2014, Ako sa vykazuje celková cena práce

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný pri vyúčtovaní mzdy vydať doklad, ktorý okrem jednotlivých zložiek mzdy a ďalších povinných údajov musí obsahovať údaj o celkovej cene práce. ... viac

11.04.2014, Mzdové formy v systéme odmeňovania

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu zainteresovanosť zamestnancov na pracovnom výkone je vhodné, aby pre pracovné miesto bola určená okrem základnej aj motivačná zložka mzdy. ... viac

10.04.2014, Kontrolný výkaz DPH - tuzemské samozdanenie

Dostanete faktúru bez DPH, vyčíslite daň z fakturovanej sumy v zodpovedajúcej sadzbe, odvediete ju v priznaní k DPH na výstupe, ale zároveň si uplatníte odpočet tejto dane na vstupe. ... viac