podpora@humanet.sk +421 905 510 687 +421 905 499 052 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Online ekonomický a účtovný softvér

Zistite viac Pozrite video

“Na Humanet sa môžem pripojiť nech som kdekoľvek. Účtovníctvo online mi veľmi uľahčuje moju prácu.”
- Henrieta, Bratislava

“Oceňujem, že vždy používam najnovšiu verziu programu s aktuálnou legislatívou. Výborné je, že nič nemusím inštalovať.”
- Zuzana, Žilina

“Podnikateľ si vystaví faktúru a ja ju hneď v účtovníctve vidím. Zdieľanie účtovníctva nám šetrí množstvo času.”
- Eva, Poprad


Aktuality
03.08.2015, Dejiny pracovného času - 2. časť

Vo Francúzsku bol prvý zákon týkajúci sa problematiky pracovného času prijatý už v roku 1841. ... viac

30.07.2015, Dejiny pracovného času - 1. časť

Pracovný čas je časový úsek, ktorý osoba strávi vo svojom platenom zamestnaní. ... viac

29.07.2015, Novela zákona o DPH platná od 01.07.2015

Dňa 01.07.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorá bola realizovaná zákonom č.218/2014 Z.z, zmeny obsiahnuté v novele sa týkajú §79 ods.6 a 7 zákona o DPH. ... viac

28.07.2015, Kód štátu na RLFO

Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie štátnej príslušnosti zamestnanca v Registračnom liste FO. ... viac

27.07.2015, Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Používanie ERP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru ... viac

22.07.2015, Všeobecný vymeriavací základ za rok 2014

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. ... viac