Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Online ekonomický a účtovný softvér

Zistite viac Pozrite video

“Na Humanet sa môžem pripojiť, nech som kdekoľvek. Účtovníctvo online mi veľmi uľahčuje moju prácu.”
- Henrieta, Bratislava

“Oceňujem, že vždy používam najnovšiu verziu programu s aktuálnou legislatívou. Výborné je, že nič nemusím inštalovať.”
- Zuzana, Žilina

“Podnikateľ si vystaví faktúru a ja ju hneď v účtovníctve vidím. Zdieľanie účtovníctva nám šetrí množstvo času.”
- Eva, Poprad


Aktuality
16.08.2017, Uzatvorenie dohody s evidovaným nezamestnaným

Od 1.5.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Novela upravila pravidlá možnosti výkonu zárobkovej činnosti uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce. ... viac

15.08.2017, Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky definuje nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. ... viac

14.08.2017, Uzatvorenie dohody s dôchodcom

Dovŕšenie dôchodkového veku nie je dôvodom na to, aby zamestnávateľ nemohol uzatvoriť s takouto fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. ... viac

09.08.2017, Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže uzatvoriť zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá je žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. ... viac

08.08.2017, Lekárska prehliadka v prípade vzťahu k práci

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre všetkých svojich zamestnancov. ... viac

07.08.2017, Dohoda o pracovnej činnosti

Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. ... viac