podpora@humanet.sk +421 905 510 687 +421 905 499 052 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

x

Bezplatné prezentácie Zdarma

Príďte sa pozrieť na vlastné oči, aké výhody prináša online ekonomický systém.

Na bezplatnej prezentácii uvidíte praktické ukážky spracovanie miezd a podvojného účtovníctva.


Termíny a prihlášky:   25.2.2015 Košice   26.2.2015 Banská Bystrica   18.3.2015 Bratislava
Neváhajte s vašou prihláškou. Počet účastníkov je obmedzený.

Online ekonomický a účtovný softvér

Zistite viac Pozrite video

“Na Humanet sa môžem pripojiť nech som kdekoľvek. Účtovníctvo online mi veľmi uľahčuje moju prácu.”
- Henrieta, Bratislava

“Oceňujem, že vždy používam najnovšiu verziu programu s aktuálnou legislatívou. Výborné je, že nič nemusím inštalovať.”
- Zuzana, Žilina

“Podnikateľ si vystaví faktúru a ja ju hneď v účtovníctve vidím. Zdieľanie účtovníctva nám šetrí množstvo času.”
- Eva, Poprad


Aktuality
27.02.2015, Opravy chýb v registračnom liste fyzickej osoby

Ako postupovať pri oprave chýb v registračnom liste fyzickej osoby? Ak zamestnávateľ zistí, že na prihláške uviedol napr. nesprávny typ zamestnanca, alebo nesprávny dátum ... viac

25.02.2015, Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2013

Ročné zúčtovanie dane sa bude vykonávať v princípe podľa rovnakých podmienok ako za rok 2013. Došlo však k niektorým číselným a vecným zmenám. ... viac

23.02.2015, Ročné zúčtovanie dane podnikateľa

Viete ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanca, ktorý podniká, resp. je držiteľom napr. živnostenského listu? ... viac

20.02.2015, Nie je podpora ako podpora

Ak kupujete akýkoľvek produkt alebo službu, chcete mať istotu, že ak niečo nebude fungovať, potom vám bude mať kto poradiť. ... viac

18.02.2015, Ročné zúčtovanie dane 2014

Medzi povinnosti zamestnávateľa po skončení roka patrí aj vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. ... viac

16.02.2015, Efektívne sledovanie obchodného prípadu

Viete komu ste poslali akú cenovú ponuku, či ste tovar dodali a vyfakturovali? Stalo sa vám, že vám obchodný partner reklamoval, že ste mu predali tovar za inú ako dohodnutú cenu? ... viac