Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Ochrana osobných údajov

Slovenská republika ako člen Eúropskej únie sa zaviazala chrániť osobné údaje ľudí a pre tento účel bol prijatý Zákon na ochranu osobných údajov, ktorý bol v roku 2013 výrazne novelizovaný. Táto novela výrazným spôsobom ovplyvňuje aj oblasť používania ekonomických, účtovných a mzdových programov.

Zákon na ochranu osobných údajov ukladá používateľovi personálneho, mzdového a účtovného programu povinnosť mať podpísanú zmluvu na ochranu osobných údajov s prevádzkovateľom ekonomického programu, ak má tento prevádzkovateľ prístup akýmkoľvek spôsobom ku skutočným osobným údajom evidovaným v tomto informačnom systéme.

Táto skutočnosť sa vzťahuje na online ekonomický program, keďže dáta v ňom evidované sú uložené v dátovom centre pod správou prevádzkovateľa online ekonomického programu.

Táto skutočnosť sa vzťahuje zároveň aj na klasický ekonomický program, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači, ak vám jeho dodávateľ poskytuje služby podpory a má možnosť pristupovať k dátam, ktoré máte uložené vo svojom vlastnom počítači. Napríklad cez vzdialené pripojenie, program Team Viewer alebo obdobný program na vzdialenú správu počítačov.

Zmluva na ochranu osobných údajov pre prácu s ekonomickým programom Humanet je pre všetkých užívateľov pripravená v štandardnej podobe bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Je to súčasť štandardných služieb ekonomického systému Humanet.