Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Evidencia a výpočet stravných lístkov

Ak chcete, aby program vypočítal náklady na stravné listky za zamestnanca, zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu, nadefinujeme si sadzbu za jeden lístok cez voľbu Pomocné dáta PAM / Výpočty zrážok.

Krok 1

Online ekonomický software
Online ekonomický software

Krok 2

Online ekonomický software
Online ekonomický software

Krok 3

Online ekonomický software
Online ekonomický software
Online ekonomický software

Spracovanie mzdy

Pri spracovaní miezd zadajte zamestnancovi cez záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy počet stravných lístkov.

Krok 1

Online ekonomický software

Krok 2

Po prepočte mzdy je možné na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Mzdové položky po použití filtra všetky podrobnosti vidieť výpočet stravných lístkov.

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie