Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Zasielanie zostáv vytvorených v Humanete mailom

Spracujte zostavu štandardným spôsobom a zobrazte ju na monitore. Následne, podľa formátu vytvoreného súboru, postupujte ako je uvedené na obrázkoch nižšie.

Súbor docx (pracovná zmluva, dohoda) zasielaný z MS Wordu, alebo xlsx (prehľady, kontrolné zostavy) zasielaný z MS Excelu, môžete odoslať voľbou ako prílohu Odoslať ako prílohu. Ak pošlete docx/xlsx súbor voľbou Odoslať ako súbor PDF, pôvodný formát súboru sa prekonvertuje na formát pdf.

Online ekonomický software

Súbor pdf zasielaný z Adobe Reader.

Online ekonomický software

Vo všetkých troch prípadoch sa otvorí okno pre novú správu v prednastavenom poštovom klientovi, napr. MS Outlook.

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie