Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Osobný účet daňovníka

Nepoznáte svoj osobný účet daňovníka alebo niektoré ďalšie informácie potrebné pre úhradu dane? Nasledovné internetové adresy vám pomôžu.

Stránka na zistenie osobného účtu daňovníka:
http://oud.drsr.sk/index.php

Stránka na zistenie predčísla účtu podľa dane:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/predcislia.html

Stránka na zistenie konštantného symbolu podľa dane:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/pomocky/ucty_statnych_prijmov/zoznam_ks.html

Návod na určenie variabilného symbolu:
http://www.humanet.sk/poradca/prispevok/uctovnictvo-variabilne-symboly-pre-dan
Späť na vyhľadávanie