Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Pridanie novej obce do číselníka Regióny

Potrebujete pridať chýbajúcu obec do políčka Obec napríklad v adrese zamestnanca v mzdovom programe, alebo partnera v účtovnom programe?

Kliknite na tlačidlo s bodkami na konci políčka Obec.

Formulár pre pridanie novej evidencie Osoba.

Online ekonomický software

Formulár pre pridanie nového partnera v evidencii Organizácie.

Online ekonomický software

Zobrazí sa formulár Filter pre zoznam záznamov so zobrazením číselníka obcí, kde kliknite na tlačidlo Nový záznam.

Online ekonomický software

Zobrazí sa formulár Nový záznam. Do časti Existujúce dáta vyberte záznamy, ktoré už v číselníku sú zadané, napr. štát. Do časti Nové dáta pridajte údaje, ktoré chcete pridať do číselníka. V prípade miest mimo Slovenskej a Českej republiky stačí, ak do riadkov Kraj, Okres zadáte názov mesta, ktoré pridávate.

Online ekonomický software

Pomocou filtra vyhľadajte v číselníku novo pridanú položku a kliknutím na riadok ju pridajte do príslušného políčka.

Online ekonomický software

Formulár pre pridanie novej evidencie Osoba.

Online ekonomický software

Formulár pre pridanie nového partnera v evidencii Organizácia.

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie