Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Pridanie príplatku do mzdy

Neviete ako pridať zamestnancovi do mzdy mzdu a príplatok za nadčas?

Príklad zobrazuje postup pridania mzdy a príplatku za nadčas s nižším percentom. Vstúpte na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy. Do tabuľky Mzdové položky pomocou tlačidla Pridať pridajte položku SMH10301 Príplatok – nadčas nižší (celkom), do ktorej vpíšte počet hodín nadčasov, ktoré sa budú zamestnancovi preplácať.

Online ekonomický software

Po prepočítaní mzdy sa na záložke Mzdy / Vypočítané mzdy / Mzdové položky zobrazia všetky položky súvisiace s výpočtom nadčasu, ak vyberiete v dolnej časti zoznamu filter všetky podrobnosti.

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie