Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Spracovanie účtovníctva za minulý rok

Potrebuje evidovať v Humanete aj minulé účtovné obdobie? Využite užívateľské nastavenie účtovného roku pri prvom vstupe do databázy.

Online ekonomický software

Účtovníctvo môžete viesť od 1.1.2012. Ak potrebujete hospodársky rok, zadajte dátum začiatku hospodárskeho roku. Humanet si sám dopočíta posledný deň hospodárskeho roku.

Po zapísaní údajov sa odhláste z Humanetu a opätovne sa prihláste.

Ak potrebujete súčasne aj databázu nového roku (napr. 2012 a súčasne 2013), stačí ak vykonáte Prechod do nového roku (voľba Servisné úlohy / Prechod do nového roku alebo prenos z minulého roku / Prechod do nového roku). Takto môžete postupovať medzi jednotlivými rokmi.

Online ekonomický software

Prechod do nového roku môžete vykonať aj hneď po vytvorení databázy minulého obdobia, pretože dáta z minulého obdobia do nového roku môžete kedykoľvek presúvať voľbou Prenos z minulého roku (voľba Servisné úlohy / Prechod do nového roku alebo prenos z minulého roku / Prenos z minulého roku).

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie