Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Potrebujete upraviť definíciu verejnej univerzálnej riadkovej zostavy alebo importu dát?

Systém Humanet má množstvo užívateľsky definovateľných zostáv (napr. výplatné pásky, univerzálne riadkové a formulárové zostavy) a funkcií (napr. import dát), ku ktorým má užívateľ k dispozícii niekoľko vzorových definícií. Tieto definície majú príznak verejné, teda vstupom cez pero nie je užívateľovi definícia dostupná.

Online ekonomický software

Ak vám preddefinované nastavenie zostavy alebo funkcie nevyhovuje a potrebujete ho upraviť, vytvorte kópiu označením príslušnej verejnej definície a kliknutím na voľbu Doplnky / Kopírovať označené.

Online ekonomický software

Vytvorí sa kópia definície s príznakom súkromná.

Online ekonomický software

Vstupom cez pero môžete údaje v definícii upraviť.
Späť na vyhľadávanie