Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Potrebujete upraviť definíciu verejnej univerzálnej riadkovej zostavy alebo importu dát?

Systém Humanet má množstvo užívateľsky definovateľných zostáv (napr. výplatné pásky, univerzálne riadkové a formulárové zostavy) a funkcií (napr. import dát), ku ktorým má užívateľ k dispozícii niekoľko vzorových definícií. Tieto definície majú príznak verejné, teda vstupom cez pero nie je užívateľovi definícia dostupná.

Online ekonomický software

Ak vám preddefinované nastavenie zostavy alebo funkcie nevyhovuje a potrebujete ho upraviť, vytvorte kópiu označením príslušnej verejnej definície a kliknutím na voľbu Doplnky / Kopírovať označené.

Online ekonomický software

Vytvorí sa kópia definície s príznakom súkromná.

Online ekonomický software

Vstupom cez pero môžete údaje v definícii upraviť.
Späť na vyhľadávanie