podpora@humanet.sk +421 905 510 687 +421 905 499 052 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Doplnkové dôchodkové sporenie - zrážky pre jednu DDS na viac účtov

Je možné v systéme Humanet zadať v jednej DDS bankové účty viacerých príspevkových fondov?

V organizácii typu DDS, napr. ING Tatry - Sympatia d.d.s. vo voľbe Základné nastavenia / Organizácie/ Účty pridajte bankové účty jednotlivých príspevkových fondov.

Online ekonomický software

Na záložke Spracovanie miezd / Osoby / Poistenia / DDS nadefinujte príspevky platné pre daného zamestnanca.

Online ekonomický software

Na záložke Rola / Zrážky / Zrážky pridajte zrážku typu Doplnkové dôchodkové sporenie. Do definície zrážky do políčka Platba pridajte to číslo účtu príspevkového fondu DDS, do ktorého si zamestnanec prispieva.

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie