Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

23.06.2014 / Čo môže kontrolovať inšpektorát práce

Čo môže kontrolovať inšpektorát práce

Podľa ustanovenia zákona 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce môže inšpektorát práce uskutočniť na pracovisku kontrolu, ktorú je zamestnávateľ povinný umožniť.

Prinašame stručný prierez predpisov, ktoré sú v kompetencii Inšpektorátu práce.

Pracovnoprávne predpisy

 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Mzdové podmienky
 • Náhrady
 • Pracovné podmienky
 • Kolektívne vyjednávanie

Predpisy BOZP

 • Bezpečnosť práce
 • Bezpečnosť technických zariadení
 • Faktory pracovného prostredia
 • Jadrové zariadenia
 • Závažné priemyselné havárie
 • Chemické látky

Predpisy o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

 • Práca bez pracovnoprávneho vzťahu
 • Práca bez oznámenia sociálnej poisťovni
 • Práca cudzincov bez povolenia

Záväzky z kolektívnych zmlúv

 • Podnikové kolektívne zmluvy
 • Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.