Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

12.06.2017 / Náhrada mzdy za dovolenku - 2. časť

Náhrada mzdy za dovolenku - 2. časť

Náhrada mzdy za dovolenku - 2. časť

Zamestnanec má po výkone práce za zákonom stanovených podmienok nárok na regeneráciu a oddych po dobu dlhšiu, ako je stanovená doba počas kalendárneho týždňa. Touto dobou je podľa § 100 a nasl. Zákonníka práce dovolenka a zamestnancovi vzniká počas trvania pracovného pomeru nárok na niektorú z troch druhov dovoleniek. Prvá časť článku bola venovaná dovolenke za kalendárny rok, druhá časť bude popisovať dovolenka za odpracované dni. A v ďalšej časti bude popísaná dodatková dovolenka.

Dovolenka za odpracované dni

Táto dovolenka patrí podľa § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní.

Dovolenka za odpracované dni sa zamestnancovi určí v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Prečítajte si prvú časť článku:

Náhrada mzdy za dovolenku - 1. časť

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.