Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

29.01.2015 / Prekážky v práci, časť 2

Prekážky v práci, časť 2

Prekážky v práci

V príspevku Prekážky v práci a pracovné voľno sme si v stručnosti vysvetlili, kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno.

Ďalšie osobné prekážky v práci, ktoré sú úzko spojené s osobou zamestnanca a majú väčšinou krátkodobejší charakter vychádzajú z ustanovenia § 141 Zákonníka práce. V tomto ustanovení je definované, z akých dôvodov a v akom rozsahu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno.

  • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca
  • narodenie dieťaťa
  • sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, ošetrenie
  • úmrtie rodinného príslušníka
  • svadba zamestnanca, rodiča alebo dieťaťa zamestnanca
  • znemožnenie cesty do zamestnania u zamestnanca so zdravotným postihnutím
  • prerušenie premávky a meškanie verejnej dopravy
  • presťahovanie zamestnanca
  • vyhľadanie nového zamestnania

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.