Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

23.11.2016 / Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 percentá

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 percentá

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 percentá

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Konkrétne, maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude vo výške 53 503,20 €. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 53 503,20 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 bude predstavovať 26 751,80 €.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude vo výške 2 675,70 €. Na sumu 2 675,70 € vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.