Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

14.08.2017 / Uzatvorenie dohody s dôchodcom

Uzatvorenie dohody s dôchodcom

Uzatvorenie dohody s dôchodcom

Dovŕšenie dôchodkového veku nie je dôvodom na to, aby zamestnávateľ nemohol uzatvoriť s takouto fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Starobní a invalidní dôchodcovia môžu súčasne pracovať aj poberať dôchodok bez toho, aby im bol dôchodok krátený alebo dokonca odňatý.

Toto pravidlo však neplatí pre predčasných starobných dôchodcov. Poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek a začali by vykonávať činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa výplatu tohto dôchodku zastaví.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.