Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Výpočet čistej mzdy 2012

Pre výpočet čistej mzdy v roku 2012 platia nasledovné mesačné hodnoty mzdových konštánt.

Mzdová konštanta Hodnota
Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca 4,00
Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca (ZPS) 2,00
Percento odvodu do fondu nemocenského poistenia za zamestnanca 1,40
Percento odvodu do fondu dôchodkového starobného poistenia za zamestnanca 4,00
Percento odvodu do fondu dôchodkového invalidného poistenia za zamestnanca 3,00
Percento odvodu do fondu poistenia v nezamestnanosti za zamestnanca 1,00
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie 2307,00
Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie 1153,50
Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové starobné poistenie 3076,00
Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové invalidné poistenie 3076,00
Maximálny vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti 3076,00
Základná nezdaniteľná časť 303,72
Daňový bonus na dieťa 20,51
Percento sadzby dane 19,00

Legislatívne správny výpočet čistej mzdy v roku 2012 bez nutnosti inštalácie aktualizácií Vám zabezpečí online mzdový program Humanet.