Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Výpočet čistej mzdy 2013

Pre výpočet čistej mzdy v roku 2013 platia nasledovné mesačné hodnoty mzdových konštánt.

Mzdová konštanta Hodnota
Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca 4,00
Percento odvodu do fondu zdravotného poistenia za zamestnanca (ZPS) 2,00
Percento odvodu do fondu nemocenského poistenia za zamestnanca 1,40
Percento odvodu do fondu dôchodkového starobného poistenia za zamestnanca 4,00
Percento odvodu do fondu dôchodkového invalidného poistenia za zamestnanca 3,00
Percento odvodu do fondu poistenia v nezamestnanosti za zamestnanca 1,00
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie 3930,00
Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie 3930,00
Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové starobné poistenie 3930,00
Maximálny vymeriavací základ na dôchodkové invalidné poistenie 3930,00
Maximálny vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti 3930,00
Základná nezdaniteľná časť 311,32
Daňový bonus na dieťa 21,03
Percento sadzby dane 19,00
Percento sadzby dane vyššie 25,00
Hranica príjmu pre daň vyššiu 2866,81

Legislatívne správny výpočet čistej mzdy v roku 2013 bez nutnosti inštalácie aktualizácií Vám zabezpečí online mzdový program Humanet.