Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Cenník

Nekupujete žiadnu licenciu a ani neplatíte žiadny ročný udržiavací poplatok. Platíte iba poplatok na základe reálneho rozsahu dát, ktoré v systéme spracovávate.

Cena sa automaticky prispôsobuje aktuálnemu rozsahu spracovaných dát. Ak je dát viac, tak je cena vyššia a keď je dát menej, tak cena okamžite klesá.


Platené evidencie a služby

Online ekonomický systém Humanet je komplexný systém, ktorý pozostáva z programov na mzdy, personalistiku, a podvojné účtovníctvo. Každý z týchto programov obsahuje moduly potrebné na spracovanie príslušnej agendy pričom cena za používanie konkrétneho programu sa kalkuluje na základe spoplatňovaných položiek podľa nasledovného rozpisu.


Účtovná položka

Je to jeden zápis na úrovni účtovníctva. Vysvetlíme si to na príklade faktúry. Ak ste neplatca DPH a vystavíte niekomu faktúru, tak vám vznikne v evidencii pohľadávok jeden účtovný predpis. Ak ste platca DPH, potom musíte samostatne evidovať základ DPH a vlastnú sumu DPH, tak vtedy vám vzniknú dva účtovné predpisy.

Podobne ako vystavené faktúry účtujete aj prijaté faktúry v evidencii záväzkov. Na rovnakom princípe fungujú všetky účtovné evidencie, teda pohľadávky, záväzky, pokladňa, banka, interné doklady.

Pokiaľ položky konkrétneho dokladu podrobnejšie rozúčtujete z pohľadu organizačného alebo iného členenia, napríklad na strediská, zákazky, zdroje financovania a pod., potom vzniknú v systéme samostatné účtovné predpisy na každé takéto rozúčtovanie. Takéto rozúčtované účtovné predpisy sú samostatne spoplatňované.

Skutočný počet účtovných predpisov, na základe ktorých je počítaná cena za Humanet, zistíte priamo v účtovníctve vo voľbe Denník po účtovných predpisoch.

Doklad modulu fakturácia

Fakturácia je samostatný modul, ktorý umožňuje vytvárať faktúry za tovary a služby dodávané vašim zákazníkom. Okrem faktúr je v ňom možné vystavovať aj iné druhy dokladov, ako napríklad objednávky, dodacie listy, predfaktúry, dobropisy atď. Každý takýto doklad vystavený v module fakturácia je spoplatňovaný samostatne.

Modul fakturácie nie je nutné na spracovanie účtovníctva používať. Pokiaľ máte nejaký vlastný fakturačný systém, potom stačí, ak vystavené faktúry zaevidujete iba do evidencie pohľadávok.

Spracovaná mzda

Spracovanou mzdou sa rozumie jeden zápis v tabuľke vypočítaných výplatných pások. Takýto zápis vzniká pre každého aktívneho zamestnanca bez ohľadu na typ pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda, štatutár...). Nový zápis vzniká samostatne v každom mesiaci spracovania miezd.

Jedna osoba môže mať v systéme v jednom mesiaci evidovaných súčasne viacero pracovných pomerov a dohôd. Pre takúto osobu sa za každý jej pracovný pomer alebo dohodu vytvára samostatný záznam, ktorý je samostatne spoplatnený.

Aktivačný poplatok po zablokovaní účtu

V prípade neuhradenia poplatku za používanie online ekonomického systému Humanet v lehote splatnosti systém automaticky zablokuje prístup príslušnému užívateľovi.

Aktivácia účtu a opätovné sprístupnenie systému Humanet bude vykonané užívateľovi až po úhrade dlžných pohľadávok a po zaplatení poplatku za opätovné aktivovanie prístupu do systému.

Individuálne objednané práce a servisné zásahy

Individuálne je možné objednať dodatočné služby, ako napríklad školenie, zmenu nastavení systému, tvorbu zostáv, prispôsobenie systému, úpravy systému na mieru a pod.

Bezplatné evidencie a služby

Online ekonomický systém Humanet ako komplexný systém obsahuje aj časti a moduly, ktoré nie sú osobitne spoplatňované. Jedná sa najmä o moduly, ktoré slúžia ako prípravné a podporné moduly pre prácu v spoplatňovaných moduloch.


Spoplatňované sú iba tie časti systému a v takom rozsahu ako je popísané vyššie. Žiadne iné aktivačné alebo skryté poplatky neexistujú.


V porovnaní s ostatnými ekonomickými systémami nie sú samostatne spoplatňované napríklad personalistika, počty užívateľov, počty spracovávaných firiem, vedenie skladovej evidencie, počty skladových kariet, počty stredísk, spracovanie DPH, daňové priznania a pod.