Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Mzdový poradca

Nasledovné odkazy obsahujú dokumenty zo sekcie mzdového poradcu.

Mesačné povinnosti

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd ... zobraziť


Ostatné povinnosti - mzdy

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky ... zobraziť


Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

Prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. ... zobraziť


Nezdaniteľné časti základu dane 2018

Kalkulačka na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), príspevku zamestnanca na DDS a príspevku na kúpeľnú starostlivosť. ... zobraziť


Mzdové konštanty

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty ... zobraziť


Prehľad histórie vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2019

Vývoj súm mzdových konštánt vstupujúcich do výpočtu miezd a ročného zúčtovania dane od roku 2009. ... zobraziť


Platenie odvodov v. 07/2018

Platenie odvodov v. 07/2018 ... zobraziť


Odvody zamestnanca s odvodovou úľavou

Platenie odvodov za zamestnanca s odvodovou úľavou ... zobraziť


Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet. ... zobraziť


Exekúcie

Kalkulačka na výpočet sumy 1/3 a 2/3 exekúcie zadaním čistej mzdy a počtu vyživovaných osôb u bežného zamestnanca, a u zamestnanca, ktorý je poberateľom dôchodku ... zobraziť


Ako správne zadať prednostnú zrážku

Ako správne zadať prednostnú zrážku v systéme Humanet ... zobraziť


Ako správne zadať neprednostnú zrážku

Ako správne zadať neprednostnú zrážku v systéme Humanet ... zobraziť


Ako správne zadať bežné výživné

Ako správne zadať bežné výživné v systéme Humanet ... zobraziť


Ako správne zadať dlžné výživné

Ako správne zadať dlžné výživné v systéme Humanet ... zobraziť


Variabilné symboly pre daň - mzdy

Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012 ... zobraziť


Mesačná mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou ... zobraziť


Hodinová mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdou ... zobraziť


Nárok na dovolenku po MD a RD

Ako správne vypočítať nárok na dovolenku zamestnankyne, ktorá bola niekoľko rokov striedavo na materskej a rodičovskej dovolenke ... zobraziť


Čerpanie dovolenky pri skrátenom úväzku

Skrátené úväzky a výpočet počtu dní čerpania (prepočítanej) dovolenky, lekára a pod. ... zobraziť


Mzda za nadčas

Ako správne v systéme Humanet zadávať položky pre výpočet platu za prácu nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) a pre výpočet mzdy a mzdové zvýhodnenia za nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Príplatok za noc

Ako nastaviť príplatok za nočné zmeny, t.j. za prácu v noci v prípade, že v databáze systému Humanet sa spracovávajú súčasne platy zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) aj mzdy zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Mzdové nároky za sviatok

Kedy má zamestnanec nárok na náhradu za sviatok, a kedy na mzdu a príplatok za prácu vo sviatok - prehľad mzdových nárokov zamestnanca vyplývajúcich zo Zákonníka práce vo vzťahu k sviatku ... zobraziť


Nemoc pri súbehu PP

Ako si poradiť v systéme Humanet so zadaním nemocí pri súbežnom pracovnom pomere, ak začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti lekár určil z každého pracovného pomeru na iný dátum ... zobraziť


Maximálny denný vymeriavací základ

Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ

Určovanie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu ... zobraziť


Podporná doba pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Kalkulačka na výpočet podpornej doby pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Prehľad kódov do oznámenia ZP

Prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného na ZP a ich spôsob načítania v systéme Humanet ... zobraziť


Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie

Príklady z praxe a ich spracovanie v systéme Humanet ... zobraziť


Vzorový import údajov Humanet na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie

Máte veľa dohodárov, ktorým ručne pridávate údaje na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie? Využite funkciu hromadného importu údajov na túto záložku. V súbore zip na stiahnutie je popis ako postupovať, pripravená vzorová definícia importu Humanet ako xml súbor, a vzorový xlsx importný súbor na zadanie údajov ... zobraziť


Zdanenie bezúročnej pôžičky

Keď zamestnávateľ poskytol zamestnancovi bezúročnú pôžičku, je toto zvýhodnenie u zamestnanca príjmom a podlieha zdaneniu ? ... zobraziť


Navýšenie nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 ZDP

Pomôcka, ktorá vysvetľuje postup výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia podľa prílohy 6 Zákona o dani z príjmov ... zobraziť


PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme Humanet (verejný záujem)

Zoznam PAM a mzdových položiek a postup výpočtu priemerného zárobku v systéme Humanet pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 (zákon o verejnom záujme) ... zobraziť


Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017

Prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, ktorá sa má použiť pri výpočte ... zobraziť


Prehľad záznamov do RLFO

Prehľad záznamov do RLFO a ich spôsob načítania v systéme Humanet ... zobraziť


Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie

Zoznam kódov typov zamestnancov používaných v registračnom liste FO, mesačnom výkaze poistného a príspevkov a výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie ... zobraziť


Výpočet dôchodkového veku

Prehľad základného dôchodkového veku žien a mužov ... zobraziť


Zdravotné poisťovne

Prehľad internetových stránok zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ... zobraziť


Užitočné stránky - mzdy

Zoznam užitočných internetových stránok ... zobraziť


DSS a DDS

Prehľad internetových stránok spoločností II. a III. dôchodkového piliera Slovenskej republiky ... zobraziť


Odstupné a výpovedná doba

Prehľad nárokov zamestnanca na odstupné a výpovednú dobu podľa dôvodu ukončenia pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru. ... zobraziť


Pomôcka pre súkromné školy, ktoré spracovávajú štatistiku MŠSR1-04

Ak ste súkromná škola, v ktorej sú zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce, a spracovávate štatistiku MŠSR1-04, na to, aby sa štatistika spracovala korektne, musíte používať mzdové položky tak, ako si to vyžaduje spracovanie tejto štatistiky. V pomôcke uvádzame prehľad mzdových položiek načítavaných v rámci štatistiky MŠSR1-04 do jednotlivých riadkov štatistiky. ... zobraziť