Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

20.01.2016 / Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Životné minimum ustanovuje zákon ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Pojem životné minimum bol spomínaný aj v článku (Prepojenie na článok - Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách).

Viete, čo sa považuje za príjem pre učenia súm životného minima?

Prinášame Vám prehľad podľa § 4 Príjmy Predpisu č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú:

 • príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmov) po odpočítaní:
  • poistného na povinné zdravotné poistenie,
  • poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
  • preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
  • ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,

 • príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmov) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
 • sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom (Zákon o cestovných náhradách),
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom (Zákon o cestovných náhradách),
 • ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

V prípade straty sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

Zdroj: Predpis č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.