Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Videonávody

Úvod

1. Prečo Humanet

Aké sú výhody online s pracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva so systémom Humanet. ... pozrieť

Všeobecná časť

1. Štart spracovania účtovníctva

Úvodné nastavenia v účtovníctve, nastavenie základných informácií o organizácií (adresa, účet, kontakt, pečiatka). ... pozrieť

2. Číslovanie dokladov

Vytvorenie a nastavenie vlastného číselného radu (okruhu číslovania dokladov). ... pozrieť

3. Automatické účtovanie - predkontácie

Ako vytvoriť predkontáciu na nastavenie účtovania častých účtovných prípadov a použitie predkontácie v účtovnom doklade. ... pozrieť

4. Import predkontácií zo súboru

Ako naimportovať predpripravené balíčky predkontácií a ako exportovať / importovať predkontácie z jednej databázy do druhej. ... pozrieť

5. Zaúčtovanie samozdanenia pomocou predkontácie

Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru, ktorá sa samozdaňuje pomocou pripravenej predkontácie. ... pozrieť

6. Adresár partnerov

Pridanie nového partnera do adresára partnerov, aby ho bolo možné opakovane používať vo fakturácii a evidovaní ostatných účtovných dokladov. ... pozrieť

7. Hromadné prečíslovanie dokladov

Hromadné prečíslovanie dokladov v určitom číselnom rade. ... pozrieť

8. Práca so zostavami

Skopírovanie a nastavenie vlastnej zostavy, nastavenie filtra pre zostavu, nastavenie triedenia zostavy. ... pozrieť

9. Prechod do nového roku

Vytvorenie nového účtovného obdobia v databáze, zmena obdobia (prepínanie medzi jednotlivými účtovnými obdobiami), prenos informácií z minulého účtovného obdobia (znovuotvorenie účtovných kníh ...) ... pozrieť

10. Úprava tabuľky

Ako upraviť počet a poradie stĺpcov v tabuľke záznamov. ... pozrieť

Podvojné účtovníctvo

1. Účtový rozvrh PÚ

Vytvorenie analytických účtov v účtovom rozvrhu. ... pozrieť

2. Otvorenie účtovných kníh v PÚ

Otvorenie účtovných kníh, zadanie počiatočných stavov účtov. ... pozrieť

3. Zápis dokladu do podvojného účtovníctva

Vytvorenie účtovného dokladu, tlač kontačného lístka. ... pozrieť

4. Hromadná zmena zaúčtovania PÚ

Ako hromadne zmeniť zaúčtovanie účtovných predpisov, hromadná zmena účtov, číselníkov, partnerov... ... pozrieť

5. Kurzové rozdiely a účtovná závierka

Spracovanie kurzových rozdiel a ich účtovanie v účtovnej závierke. ... pozrieť

6. Import dát do denníka

Import dát do podvojného účtovníctva. Ako si naimportujete doklady do vášho podvojného účtovníctva. ... pozrieť

7. Zaúčtovanie PHM na 80% manuálne

Ako správne zaúčtovať nákup PHM uplatňovaný paušálne na 80% v systéme humanet v ohľade na DPH. ... pozrieť

8. Zaúčtovanie samozdanenia manuálne

Ako manuálne zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru, ktorá sa samozdaňuje. ... pozrieť

9. Vytvorenie predkontácie na samozdanenie

Ako vytvoriť predkontáciu na zaúčtovanie samozdanenia. ... pozrieť

Jednoduché účtovníctvo

1. Analytické členenie pohybov JÚ

Vytvorenie analytického členenia stĺpcov peňažného denníka ... pozrieť

2. Otvorenie účtovných kníh JÚ

Otvorenie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve pre pokladňu a banku. ... pozrieť

3. Zápis dokladu do jednoduchého účtovníctva

Vytvorenie účtovného dokladu, tlač kontačného lístka. ... pozrieť

4. Hromadná zmena zaúčtovania JÚ

Ako rýchlo upraviť spôsob zaúčtovania viacerých záznamov v jednoduchom účtovníctve. ... pozrieť

5. Peňažný denník JÚ

Možnosti, použitie a tlač peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve. ... pozrieť

6. Zaúčtovanie samozdanenia manuálne

Ako manuálne zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru, ktorá sa samozdaňuje. ... pozrieť

7. Vytvorenie predkontácie na samozdanenie

Ako vytvoriť predkontáciu na zaúčtovanie samozdanenia. ... pozrieť

DPH

1. Uzávierka DPH - tlač výkazov

Vytvorenie výkazu DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH ich spracovanie a tlač. ... pozrieť

2. Vytvorenie dodatočnej uzávierky DPH a KVDPH

Vytvorenie dodatočného výkazu DPH alebo kontrolného výkazu DPH. ... pozrieť

Daňové priznanie

1. Spracovanie daňových výkazov

Ako spracovať daňové výkazy, ich tlač, editácie, vyexportovanie do súboru. ... pozrieť

Fakturácia

1. Vystavenie faktúry

Ako rýchlo vystaviť faktúru, tlač faktúry. ... pozrieť

2. Vystavenie faktúry v cudzej mene

Ako vystaviť faktúru v cudzej mene, tlač faktúry. ... pozrieť

Banka

1. Príkazy na úhradu - automatizované generovania

Automatizované generovanie príkazov na úhradu pre neuhradené záväzky. ... pozrieť

2. Príkazy na úhradu - ručné generovania

Ručné vytváranie príkazov na úhradu v účtovníctve Humanet. ... pozrieť

Majetok

1. Drobný majetok

Ako vytvoriť kartu drobného majetku, tlač zoznamu drobného majetku. ... pozrieť

2. Dlhodobý majetok, zaradenie majetku - nový majetok

Ako vytvoriť kartu dlhodobého úplne nového majetku, ako ho zaradiť do Humanetu, ako vytvoriť odpisový plán, vytlačiť kartu majetku, ako zaúčtovať účtovné odpisy. ... pozrieť

3. Dlhodobý majetok, zaradenie majetku - čiastočne odpísaný majetok

Ako vytvoriť kartu dlhodobého majetku, ktorý už bol odpisovaný v inom ekonomickom softvéri, ako ho zaradiť do Humanetu, ako vytvoriť odpisový plán a vytlačiť kartu majetku, ako zaúčtovať účtovné odpisy. ... pozrieť

4. Vyradenie drobného majetku

Ako vyradiť kartu drobného (krátkodobého) majetku. ... pozrieť

Sklad

1. Vytvorenie skladu

Ako vytvoriť sklad a nastaviť sklad pre správne vedenie skladu (FIFO alebo vážený priemer). ... pozrieť

2. Skladová karta

Vytvorenie novej skladovej karty pre nový druh tovaru na sklade. ... pozrieť

3. Skladová príjemka, výdajka – skladové pohyby

Ako vytvoriť skladovú príjemku a výdajku na skladovú kartu, tlač skladového pohybu. ... pozrieť